Stichting Gevelgarantie

  1. Home
  2. Stichting Gevelgarantie

Het aanbod van NextGen Gevelgarantie is gericht op de uiteindelijke klant en richt zich op het waarborgen van de kwaliteit en betrouwbaarheid van uw project.

Als er een fout zal optreden  bij de uitvoering van uw gevelwerk, zal Stichting Gevelgarantie de kosten voor herstel of vervanging vergoeden. De garantie is van toepassing voor een bepaalde periode, meestal 10 tot 20 jaar.

NextGen biedt een minimale 10-jarige garantieregeling voor buitengevel(isolatie)systemen. Voor aanvang van uw project dient deze garantieregeling te worden afgesloten. Externe ingeschakelde Controle Experts, hebben diverse controlemomenten tijdens de uitvoering van uw project. Hiervan volgt een uitgebreid verslag. Wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd en aan alle technische en financiële voorwaarden is voldaan, wordt het Garantiecertificaat verstrekt. Men is dan in het bezit van een garantieregeling geldig voor een termijn van minimaal 10 jaar na datum van voltooiing van het werk.

Vraag ons hierbij naar de voorwaarden.

De voordelen op een rij

  Financiële dekking: In geval van gevelproblemen worden de kosten voor herstel of vervanging gedekt door de stichting.

  Professioneel advies: Stichting Gevelgarantie biedt deskundig advies en begeleiding bij het oplossen van gevelproblemen.

  Onafhankelijke beoordeling: In geval van een geschil wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld om de situatie te beoordelen

 Transparant beleid: Stichting Gevelgarantie hanteert een transparant beleid en stelt heldere regels en procedures op voor het aanvragen van dekking en het beheer van de garantie.